SZERVEZETEINK

Arany János Magyar Iskola

Az 1975 óta fennálló hétvégi iskola szeptembertől június közepéig minden szombaton fél tíztől d.u. 1 óráig várja a beiratkozott diákokat elsőtől nyolcadik osztályig, valamint az óvodás korú gyerekeket 3 éves kortól. A legkisebbeknek Cirogató néven tartanak baba-mama foglalkozást 2018. januárja óta.

A képzett tanárok és tanítók írást, olvasást, magyar irodalmat, történelmet, földrajzot és fizikát oktatnak az osztályokban, ezenkívül az itt tanuló gyerekek megismerkedhetnek a népi játékokkal, népszokásokkal, népmesékkel és népdalokkal is. Az oktatás mellett az iskola számos programot szervez a diákok számára, ilyen a karácsonyi ünnepség, a farsangi délután, a húsvéti ünnepély, a szavalóverseny és az évzáró ünnepély. A magyar iskola célja, hogy elősegítse a gyermekek és szülők jó kapcsolatát, egymás megértését, valamint, hogy megismertesse a Kanadában felnövő magyar gyerekekkel hagyományainkat és értékeinket, hogy később öntudatos, származásukra büszke fiatalokká válhassanak, megőrizve magyar identitásukat.

Magyar Ház Könyvtára

A régi Magyar Ház bezárását követően évek óta nem volt a torontói magyar közösségnek olyan könyvtára, mely a régi könyvtár helyébe léphetett volna. Az új Magyar Ház 2015-ös megnyitását követően a díszterem mellett, a múzeumi sarokkal szemben kijelöltek egy könyvtárszobát, mely arra várt, hogy megtöltsék a magyar nyelvű könyvek. A témakörök és műfaj szerinti csoportosítást két Kőrösi Csoma ösztöndíjas segítségével kezdte meg a Könyvtár kuratóriuma és könyvtárosa 2015-2016- ban. 2017 őszén Kacsó Erika, a könyvtár kuratóriumának akkori vezetője, Csető Mariann könyvtáros és Papp Csilla Kőrösi Csoma ösztöndíjas fejezte be a megkezdett munkát. Novemberre a 6000 példányos könyvtárban minden könyv a polcokra került, így november 19-én a Köszönő Tagebéd alkalmával ünnepélyes keretek között megnyílhatott a könyvtár az olvasóközönség előtt.
 
Jelenleg a könyvtár még online katalogizálás alatt áll, mely jelentős mennyiségű munkát jelent a könyvtár végleges elkészültéig, de az online rendszerezés alatt is lehetőségük van a Magyar Ház tagjai számára, hogy nyitvatartási időben könyvet olvassanak vagy akár könyvet kölcsönözzenek a készülő könyvtárból. A nyitva tartás jelenleg heti két napot jelent, csütörtök délután, valamint szombat délelőtt tudnak az érdeklődök könyvet olvasni vagy kölcsönözni. A Magyar Ház tagjai számára a könyvtár ingyenesen látogatható és kölcsönözhető, míg nem Magyar házi tagoknak 30 dollár az éves tagsági díj. A kiváltott olvasójeggyel három hétig lehet egy-egy könyvet kölcsönözni, mely meghosszabbítható.
 
A könyvtár állománya fókuszál a szépirodalom klasszikusaira, így megtalálható benne az epika, líra, dráma. Ezenkívül a történettudomány, irodalomtörténet, néprajz, vallástudomány és művészettörténet alapkönyvei is fellelhetők benne. Kiemelt figyelmet fordítottunk az emigrációs irodalom összegyűjtésére és helyet kaptak angol nyelvű, Magyarországgal foglalkozó könyvek is. Folyóiratok, évkönyvek is gazdagítják a repertoárt. Ezenkívül figyeltünk arra, hogy a gyerekek is megtalálhassák a számukra érdekes olvasmányokat a gyermek és ifjúsági irodalom részlegben. Fontosnak tartjuk, hogy az anyaországban napjainkban megjelenő könyvek is helyet kapjanak a polcokon, így akik magyar inyenc falatokra vágynak szakácskönyveket böngészhetnek, míg a sportkedvelők megtalálják a magyar labdarúgás és sporttörténet nevesebb könyveit is. A vitrines szekrényekben kaptak helyett a legértékesebb könyvek, melyek nem kölcsönözhetők, csak helyben olvashatók.

Hangyaboly Színtársulat

A Hangyaboly Torontói Magyar Színjátszócsoport hiánypótló kezdeményezésnek számít. A cèl olyan színház létrehozàsa volt, ahol nemcsak a nézők, de a színészek is tanulhatnak valami újat, miközben játszanak, szórakoznak. Elsősorban tanítani szeretnénk, és csak másodsorban szórakoztatani. Éppen ezért olyan színdarabok lesznek / voltak megálmodva színpadra, amin nemcsak nevetni, sírni és gondokodni lehet, de valami újat is tanulni.
Amatőr színház lévén minden tagunk amatőr, de mindenképp szívvel-lélekkel játszani vágyó, nagyon is tehetséges nők, férfiak, gyerekek.
Eddigi darabok:

hu_HU